Former och normer


Jag arbetar med lera som material. Det finns något mänskligt i det, skört precis som mig själv och människor generellt. Den är även i formbar precis som vi är genom livet och att varje rörelse kan lämna spår. Det är något jag vill ta tillvara på i mitt konstnärskap, hur vi formas av händelser och möten med människor.  De skulpturala formerna växer fram ur skisser av personer i mitt liv som personifieras genom att reduceras till sin yttreform. Resultatet blir till abstrakta avbildningar utav identiteter /känslolägen ur mitt liv.

De keramiska objekten är i en förändring då jag formar dem likt hur de verkliga personerna har påverkat mig som människa. Behåller och använder mig utav sprickorna som blir i leran som en del av processen att laga och läka sprickorna. Ibland låta dem vara kvar eftersom bara för att man blivit defekt måste man inte kastas bort.  Precis som den ”defekta” kroppen, att vi alla är precis som så vi är skapta att bli och att det är svårt att styra. Jag vill bryta keramiska normer och jag vill bryta samhällsnormer.

Cv

utställningar/ grupputställningar 

Teckning 2020 Sandvikenkonsthall 

Feminisktisk konstsalong 2020 Gävle kulturkiosken  Gävle

ETTÅR Kulturkisoken 2020  Gävle

Color in december Resturang kanalen 2020 Sandviken

KEEP WATCHING  konstcentrum Gävle  2021

Vårsalongen 2022 Gävle konstcentrum

Varför.därför Sadviken konsthall 2022 

Tallbo konstnärshem 2022 


Utbildning 

Konstskolan Gävle 


Stipedier 

Tallbostipediet 2022
My first love 2021